Przedmiot obrabiany

Właściwości chemiczne i fizyczne, dokładność wymiarowa, tolerancje geometryczne i wykończenie powierzchni przedmiotu obrabianego są ważnymi czynnikami wpływającymi na produkcję ściernicy, parametry obrabiarki, proces obciągania i chłodzenia. Czynniki w tych dwóch aspektach wzajemnie się ograniczają i wzajemnie się wzmacniają.

pl_PLPolish